Nie znaleziono nic spełniającego ustawione kryteria filtrowania
Sql error.1:MySQL server has gone away
SELECT aktualnosciMinimum FROM Ustawienia WHERE id='1' Sql error.1:MySQL server has gone away
SELECT aktualnosciMaksimum FROM Ustawienia WHERE id='1' Sql error.1:MySQL server has gone away
SELECT okresWaznosciNewsa FROM Ustawienia WHERE id='1' Sql error.54:MySQL server has gone away
select count(*) as ile, if( if(okresWaznosci>0, dataPublikacji+okresWaznosci*86400, dataPublikacji+0*86400 )>unix_timestamp(), 1, 0) as aktualny FROM Aktualnosci A LEFT JOIN JezykiAktualnosci JA on JA.idTresci=A.id WHERE JA.idJezyka=1 AND JA.tytul<>'' AND JA.tresc<>'' AND JA.skrotTresci<>'' AND A.ukryta<>1 AND dataPublikacji0 GROUP BY aktualny HAVING aktualny=1Sql error.54:MySQL server has gone away
SELECT A.id, A.dataPublikacji, A.ukryta, A.autor, A.link, A.aktywna, JA.tytul, JA.temat, JA.tresc, JA.title, JA.description, JA.keywords, JA.skrotTresci, JA.idTresci, JA.idJezyka, FA.plik as obrazek, if( if(okresWaznosci>0, dataPublikacji+okresWaznosci*86400, dataPublikacji+0 )>unix_timestamp(), 1,0 ) as aktualny FROM Aktualnosci A LEFT JOIN JezykiAktualnosci JA on JA.idTresci=A.id LEFT JOIN (select * from FotkiAktualnosci where 1 order by priorytet desc,id asc ) FA on FA.idAktualnosci=A.id WHERE JA.idJezyka=1 AND JA.tytul<>'' AND JA.tresc<>'' AND JA.skrotTresci<>'' AND A.ukryta<>1 AND dataPublikacji0 Group by A.id ORDER BY A.priorytet desc,A.dataPublikacji desc,A.dataUtworzenia desc, JA.tytul desc LIMIT

Newsletter

Newsletter